Skilmálar ELDEY hugbúnaðar fyrir áskrift

Samþykki
Skilmálar þessir teljast samþykkir með notkun viðskiptavinar á hugbúnaði/þjónustu ELDEY og/eða greitt fyrir áskrift.

Gildistími
Áskriftin tekur gildi við greiðslu fyrsta reiknings og gildir þar til henni er sagt upp skv. skilmálum. Reikningar eru gefnir út fyrirfram fyrir hvern almanaksmánuð.

Notkun
Þjónustan er aðgengileg á veraldarvefnum og áskrift veitir viðskiptavini aðgang og rétt til notkunar þjónustunnar fyrir tilgreindan fjölda notanda. Ef viðskiptavinur eykur fjölda notenda uppfærist áskriftin sjálfkrafa og samþykkir viðskiptavinur þar með verðhækkun áskriftar. Viðskiptavinur öðlast ekki eignarrétt yfir hugbúnaði né rétt til afritatöku eða breytinga á hugbúnað.

Greiðsluskilmálar
Almennur greiðslufrestur er 10 dagar frá útgáfudegi(“gjalddaga”) sé annað ekki tekið fram í viðaukum. Eftir eindaga reiknast dráttarvextir samkvæmt vaxtalögum nr. 38/2001 frá gjalddaga reiknings til greiðsludags ásamt vanskilakostnaði. Athugasemdir við útgefinn reikning skulu gerðar fyrir eindaga, að öðrum kosti telst reikningur yfirfarinn og samþykktur. Áskriftin verður ekki endurnýjuð í lok tímabils séu áður útgefnir reikningar vegna áskriftarinnar þá ógreiddir og aðgangi viðskiptavinar lokað.

Uppsögn
Viðskiptavinur getur breytt/sagt upp áskrift með stillingu í viðmóti. Uppsögn tekur gildi fyrsta dag næsta mánuðar eftir uppsögn. ELDEY getur sagt upp áskrift með 3 mánaða fyrirvara eða fyrirvaralaust vegna vanefnda eða gjaldþrots viðskiptavinar.

Gögn
Gögn viðskiptavinar í skýjaþjónustu ELDEY eru fengin frá viðskiptavini og eru eign hans. ELDEY áskilur sér rétt til að eyða gögnum 30 dögum eftir að áskrift lýkur.

Rekstraröryggi
ELDEY tryggir rekstraröryggi eftir fremsta megni en ábyrgist ekki truflanir eða raskanir á þjónustu sem orsakast af atburðum sem ekki eru á forræði ELDEY.

Breytingar
ELDEY áskilur sér einhliða rétt til breytinga og uppfærslu á þjónustu.

Ábyrgð
ELDEY undanskilur sig allri ábyrgð á notkun viðskiptavinar á þjónustunni, beins, óbeins eða afleidds taps.

Trúnaður
Starfsmenn ELDEY eru bundnir þagnarskyldu gagnvart viðskiptavini. Tekur þetta til allra upplýsinga sem starfsmenn kunna að verða áskynja í starfi. ELDEY skipuleggur alla þjónustu þannig að sem minnst hætta sé á misnotkun.

Ágreiningur
Komi upp ágreiningur munu aðilar leitast við að leysa hann sín á milli að öðrum kosti fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Skilmálar
Skilmálar þessir gilda frá 1.1.2017. ELDEY getur breytt skilmálum einhliða og án fyrirvara. Gildandi skilmála má hverju sinni finna á heimasíðu ELDEY. Með að nota þjónustuna eftir breytingu á skilmálum samþykkir viðskiptavinur skilmálana. Viðskiptavini ber að kynna sér breytingar á skilmálum.